Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid mottagning av färdig mat i avdelningskök

Faror

  • illväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av att värmen/kylan inte håller under transporten.
  • Tillförsel av föroreningar/mikroorganismer/allergener om lock eller behållare inte håller tätt.

Förebyggande åtgärder

  • Kontroll av att den varma maten håller minst +60°C och den kalla maten högst +8°C när den kommer.
  • Kontroll att locken hållit tätt.
  • Behållarna som maten transporteras i håller maten vid rätt temperatur med hjälp av isolering eller aktiv kyla/värme när det behövs.
  • Transportbehållare är lätta att rengöra och rengörs regelbundet.
  • Specialkost ska vara placerad överst.

Kontroll och gränsvärden

Kontroll sker vid varje leverans.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om den varma maten inte känns het när den kommer till mottagningsköket så ska temperaturen mätas. Är temperaturen under +60°C så kontaktas tillagningsköket. Maten värms upp, om det gått mindre än två timmar sedan den tillagades. Om den kalla maten är för varm (över +8°C) görs en bedömning av hur länge den i så fall kan ha varit för varm. (längre än två timmar är en risk).

Rutinerna ses över så att avvikelserna inte upprepas.

Dokumentation

Vid avvikelse dokumenteras temperaturen i blanketten "Den färdiga matens temperatur vid mottagning".

Dokumentationen sparas i ett år.

Blanketter

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR