Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid mottagning av färdig mat i mottagningskök

Ingress

Faror

  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av att värmen/kylan inte håller under transporten.
  • Tillförsel av föroreningar/mikroorganismer/allergener om lock eller behållare inte håller tätt.

Förebyggande åtgärder

  • Kontroll av temperatur vid mottagning.
  • Kontroll av att locken hållit tätt.
  • Behållarna som maten transporteras i håller maten vid rätt temperatur med hjälp av isolering eller aktiv kyla/värme när det behövs.
  • Transportbehållare är lätta att rengöra och rengörs regelbundet.
  • Specialkost ska vara placerad överst.

Kontroll och gränsvärden

Temperaturkontroll sker vid varje leverans. Gränsvärde är +60°C för varm mat och +8°C för kall mat.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om den färdiga matens temperatur är fel när den kommer till mottagningsköket så kontaktas tillagningsköket. Maten värms upp, om det gått mindre än två timmar sedan den tillagades. Om den kalla maten är för varm görs en bedömning av hur länge den i så fall kan ha varit för varm. (längre än två timmar är en risk).

Rutinerna ses över så att avvikelserna inte upprepas.

Dokumentation

Blankett: Den färdiga matens temperatur vid mottagning

Dokumentationen sparas i ett år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.