Publicerad 2 november 2020

Faror och åtgärder vid portionering/paketering i tillagningskök

Faror

 • Tillförsel av sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus från omgivning, redskap och personal.
 • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av lång tid i rumstemperatur.
 • Tillförsel av allergen till allergenfri mat.
 • Kemiska och fysiska föroreningar från omgivning eller förpackningar.
 • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av misslyckad förpackning/förslutning.

Förebyggande åtgärder

 • Endast smittfri personal arbetar med portionering.
 • All personal som hanterar mat ska ha fått utbildning/instruktion i livsmedelshygien och verksamhetens hygienrutiner.
 • Lokal, redskap och utrustning rengörs effektivt och regelbundet. Nedkyld mat hålls kall under portioneringen.
 • Mat, som ska distribueras varm, ska inte tillåtas svalna under +60°C under portioneringen.
 • Specialkost portioneras separat med rena redskap.
 • Endast förpackningar som är godkända för ändamålet används.
 • Förpackningsutrustning kontrolleras regelbundet och hålls i gott skick.
 • Funktion i utrustning för vakuum eller modifierad atmosfär kontrolleras varje dag som utrustningen används eller enligt anvisning från leverantör.

Kontroll och gränsvärden

Smittfri personal. Rena redskap och utrustning. Bibehållen kylkedja/värmekedja. Korrekt hanterad specialkost. Hel och fungerande paketeringsutrustning.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om brister i förpackningen upptäcks omedelbart i förpackningsprocessen, så packas portionen om. Upptäcks brister i en förpackning senare så måste maten tyvärr kasseras eftersom livsmedelssäkerheten inte kan garanteras.

Fel på förpackningsutrustning åtgärdas så snart det går.

Dokumentation

Kontroll/kalibrering av vakuum/modifierad atmosfär dokumenteras varje dag som utrustningen används.

Fel och planerade åtgärder på förpackningsutrustning noteras i blankett för underhåll

Dokumentationen sparas i ett år.

Blanketter

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset