Publicerad 13 december 2021

Framtidens vårdbyggnader

Vården står inför stora förändringar och många svåra beslut. Dessa beskrivs i SKL:s trendspaning Hälso- och sjukvården 2035.

Den här rapporten handlar om hur vårdarkitekturen behöver anpassas till de förändringar som sker inom hälso- och sjukvården. Rapporten är en del i en större studie som ska ta fram kunskap om framtidens fastighetsbehov utifrån viktiga ämnesområden, så som vård, skola, klimat och digitalisering. I både kommuner och landsting sker nu stora investeringar och det fortsätter de närmaste åren. För att göra rätt prioriteringar krävs en god bild av framtida fastighetsbehov. Projektet har pågått under år 2016 och samtliga framtidsspaningar kommer att sammanställas i en antologi.

Läs rapporten