Publicerad: 3 december 2019

Näringslivets kompetensförsörjning

Brist på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder för företag. Många kommuner och regioner arbetar för att möta företagens efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens.

Ungdomar som läser

Matchning

Sambanden mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till viktiga frågor för våra medlemmar.

Kompetensförsörjning och matchning rör arbetsmarknadens efterfrågan i både privat och offentlig sektor, företags och offentliga arbetsgivares eget strategiska arbete för att vara konkurrenskraftiga, utbud av utbildningar på olika nivåer och platser, och elevers och studenters val inför framtiden.

Flyktingar, företag, framtid

Företag har brist på arbetskraft och flyktingar har kompetenser att ta tillvara. På flera ställen i landet har kommunernas näringslivansvariga varit aktiva i att konkret koppla flyktingar och företag. SKR har producerat fem webbsändningar med sådana kommuner som medverkande exempel.

Flyktingar företag framtid (webbsändningarna)

Regionernas uppdrag

Regionerna har ett statligt uppdrag att samordna utbildningsplanering och kompetensförsörjning sedan 2010, som en del av det regionala tillväxtuppdraget.

De möter utbildningsanordnare över hela kedjan grundskola-gymnasium-komvux/yrkesvux-sfi-folkhögskola-yrkeshögskola-högskola. De gör prognoser över utbud och efterfrågan av arbetskraft. De har mötesplatser för branscher som är verksamma i deras region. Arbetet är känt under namnet kompetensplattformar.

Framgång genom samverkan

I sitt uppdrag samverkar regionerna med kommuner, företag, arbetsförmedling, myndigheter och departement med flera. Det finns även en nationell mötesplats för de offentliga aktörerna, Kompetensförsörjningsdagarna. SKR arbetar för att stärka och förtydliga regionernas uppdrag.

Kommunernas arbete

Kompetensförsörjning är en strategisk fråga i kommunernas arbete med att skapa ett gott företagsklimat. Insatserna skiljer sig åt beroende på de lokala förutsättningarna men kan till exempel handla om att:

  • skapa god dialog mellan skola och näringsliv
  • stödja företag att definiera sina framtida behov av kompetens
  • samarbeta över förvaltningsgränser och med andra aktörer

SKR genomför workshops för kommuner med syfte att öka medvetenheten om möjligheter och vinster med att samarbeta över förvaltningsgränser. SKR har även kartlagt kommunernas arbete med kompetensförsörjning riktad mot företag.

Informationsansvarig

  • Gustaf Rehnström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!