Publicerad: 23 oktober 2019

Näringsliv, företagsklimat

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner.

Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen.

Illustration på puffbild, nätverk

Här presenteras resultat och rankning för de kommuner som deltagit i servicemätningen Insikt. Resultaten för Öppen jämförelse Företagsklimat 2019 offentliggörs den 22 april 2020.

Livsmedelstillsyn

Insikt gör det möjligt för kommunen att löpande mäta kommunens service vid myndighetsutövning.

Illustration på puffbild

Förenkla – helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!