Publicerad: 27 augusti 2020

Näringsliv, företagsklimat

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner.

SKR har publicerat frågor och svar om kommunala och regionala åtgärder för att mildra coronavirusets följder för företagare.

Illustration på puffbild, nätverk

Här presenteras resultat och rankning för de kommuner som deltagit i servicemätningen Insikt. Resultaten för Öppen jämförelse Företagsklimat 2020 offentliggörs i april 2021.

Livsmedelstillsyn

Insikt gör det möjligt för kommunen att löpande mäta kommunens service vid myndighetsutövning.

Under våren 2020 erbjuder SKR webbsändningar om aktuella näringslivsfrågor.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!