Publicerad: 10 december 2019

Säker digital kommunikation

SKR är en av aktörerna i arbetet med att skapa förutsättningar för ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan myndigheter.

Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu SKR och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2020.

Projektbeskrivning av Säker digital kommunikation, Inera

En stor del av den information som dagligen skickas mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter, är av känslig natur och får inte hamna i fel händer. Idag sker informationsutbytet per brev, telefon, e-post eller fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. En säker, digital kommunikation skulle underlätta på många sätt.

Projektet Säker digital kommunikation på 1 minut

Avsiktsförklaring

Inera har skickat en avsiktsförklaring till regionerna och kommunerna gällande finansiering för att slutföra projektet 2020, etablera förvaltning samt säkra finansiering för en fortsatt förvaltning av projektets resultat under ytterligare tre år (2021-2023).

Avsiktsförklaring, Inera

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!