Publicerad: 25 september 2020

Säker digital kommunikation

SKR är en av aktörerna i arbetet med att skapa förutsättningar för ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan myndigheter.

Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu SKR och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2020.

Projektbeskrivning av Säker digital kommunikation, Inera

Fokus 2020 ligger på att få upp en produktionsmiljö där verksamhetspiloter ska genomföra både tekniska och verksamhetsinriktade pilottester. Erfarenheterna från piloterna kommer att ge viktiga insikter att lämna över till kommande förvaltning och inför breddinförande under 2021.

SKL Kommentus Inköpscentral tar också fram ett ramavtal för att bidra till att etablera en leverantörsmarknad och underlätta för upphandlande myndigheter att ansluta till Säker digital kommunikation.

En säker digital kommunikation skulle underlätta på många sätt:

  • Utifrån ett invånarperspektiv är gränserna mellan olika myndigheter och huvudmän helt ointressant.
  • För att vi ska kunna möta invånares förväntningar om en sammanhållen digital välfärdsleverans är utbytet av information på ett säkert och rättssäkert sätt en viktig del i den gemensamma infrastrukturen.

SKR, Inera och SKL Kommentus stärker nu samverkan både med varandra och med involverade myndigheter för att säkerställa att SDK-projektet nu går in i produktionsfas och förvaltning.

En stor del av den information som dagligen skickas mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter är av känslig natur och får inte hamna i fel händer. Idag sker informationsutbytet per brev, telefon, e-post eller fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Det är också är det viktigt med säker digital kommunikation.

Projektet Säker digital kommunikation på 1 minut

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!