Publicerad 20 december 2021

Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation

SKR:s kongress 2019 gav kansliet i uppdrag att verka för att få till en överenskommelse mellan stat och kommuner och regioner kring nationell digital infrastruktur.

Under 2020 lyfte SKR detta behov inom ramen för Välfärdskommissionen, som i sin tur uttalade stöd för inriktningen i SKR:s kongressuppdrag. Som en följd av detta tecknade SKR och regeringen i december 2020 en avsiktsförklaring om att utveckla välfärdens digitala infrastruktur. Denna överenskommelse är det första steget i SKR:s och regeringens gemensamma arbete för att utveckla en nationell digital infrastruktur för välfärden och parterna är överens om att följa upp med fler inom andra angelägna områden.

Genom överenskommelsen etableras en satsning som förenar kommuner, regioner och statliga myndigheter i en gemensam ambition att successivt ersätta faxen och införa Säker digital kommunikation (SDK) – en infrastruktur för tryggare, snabbare och enklare informationsutbyte mellan välfärdens aktörer.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.