Publicerad: 29 november 2019

Socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället, exempelvis föreningar och även polisen är avgörande.

Ett av SKR:s inriktningsmål handlar om att verka för att medlemmarna har tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser som förebygger radikalisering och extremism.

SKR:s arbete mot våldsbejakande extremism

Kunskapsstöd

Regeringen har gett flera myndigheter uppdrag att stärka samhällets motståndskraft mot våldsbejakande extremism. Ett exempel är Socialstyrelsens kunskapsstöd riktat till arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller är involverade i våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism – Stöd till socialtjänstens arbete med återvändare
och andra personer involverade i våldsbejakande
extremistiska miljöer, Socialstyrelsen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Det finns även ett utbildningsmaterial utgivet av Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Socialstyrelsens utbildningsmaterial - Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism barn och unga vuxna (PDF, öppnas i nytt fönster)

Yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism eller när det gäller återvändare kan vända sig till Center mot våldsbejakande extremism. Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!