Publicerad: 29 november 2019

Vård och omsorg kring äldre

SKR:s arbete med äldrevård och omsorgsfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. Äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv är prioriterat, liksom en sammanhållen vård och omsorg när så behövs.

Illustration för puffbild

Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.

Illustration på puffbild

I 2018 års Öppna jämförelser redovisas 69 indikatorer och 19 bakgrundsmått.

Fakta

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!