Publicerad: 2 december 2019

Öppen förskola för språk och integration

Utifrån en överenskommelse med regeringen arbetar SKR med en satsning som pågår under tre år: 2018-2020.

Satsningen syftar till att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund. Satsningen ska kartlägga och sprida exempel på hur kommuner kan samordna öppen förskola och stöd i språkinlärning för utrikes födda kvinnor.

Öppen förskola för språk och integration

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot