Publicerad: 18 december 2019

Vård av patienter från EU/EES, konventionspatienter, utlandssvenskar

Sammanställning av regler för vård av patienter från EU/EES eller Schweiz, konventionspatienter, utlandssvenskar och övriga utländska medborgare.

Regionerna har en skyldighet att erbjuda utländska medborgare och utlandssvenskar omedelbar hälso- och sjukvård vid behov. Villkoren ser dock olika ut beroende på i vilket land som den utländska medborgaren eller utlandssvensken är bosatt i.

SKR:s handbok

I kapitel 3-6 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler som gäller för vård av patienter från EU/EES eller Schweiz, konventionspatienter, utlandssvenskar respektive övriga utländska medborgare.

Handboken Vård av personer från andra länder

Komplettering av handboken

Försäkringskassan har kompletterat med tre omarbetade intyg samt ett nytt efter handboken reviderades 2016. I bilagan finns även exempel. Det har även kommit ett nytt krav på att regionens vårdräkning till Försäkringskassan ska kompletteras med kopia på patientens ID-handling.

Försäkringskassans kompletterande intyg

Försäkringskassans nya krav på vårdräkning för patient från övriga Norden

Särskilt utsatta EU-medborgare

I SKR:s dokument om Utsatta EU-medborgare diskuteras bland annat frågan om lagstiftning inom hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i enstaka fall, kan bli tillämplig även på unionsmedborgare (sidan 7).

Utsatta EU-medborgare, juridik

Informationsansvarig

  • Erik Svanfeldt
    Handläggare
  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!