Publicerad 28 april 2022

Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare

Sammanställning av regler för vård av patienter från EU/EES eller Schweiz, konventionspatienter, utlandssvenskar och övriga utländska medborgare.

Regionerna har en skyldighet att erbjuda utländska medborgare och utlandssvenskar omedelbar hälso- och sjukvård vid behov. Villkoren ser dock olika ut beroende på i vilket land som den utländska medborgaren eller utlandssvensken är bosatt i.

Patienters rätt till vård efter brexit

Från den 1 februari 2020 utfärdar Storbritannien och Nordirland Europeiska sjukförsäkringskort (EHIC) utan EU-logotyp. De kort som de utfärdat tidigare är fortsatt giltiga. Sedan den 1 januari 2021 utfärdar Storbritannien och Nordirland ett helt nytt ”UK Global Health Insurance Card” (UK GHIC) som fyller samma funktion som ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Information om patienters rätt till vård efter brexit uppdaterad 6 september 2021 (PDF) Pdf, 345 kB.

Påverkan av brexit, Försäkringskassan

Vaccination mot covid-19

SKR rekommenderar regionerna att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19. Det gäller även vissa utlandssvenskar (svenska medborgare folkbokförda utomlands).

Utlandssvenskar och vaccination mot covid-19 i Sverige

SKR:s handbok Vård av personer från andra länder

I kapitel 3-6 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler som gäller för vård av patienter från EU/EES eller Schweiz, konventionspatienter, utlandssvenskar respektive övriga utländska medborgare.

Handboken Vård av personer från andra länder

Komplettering av handboken

Försäkringskassan har kompletterat med tre omarbetade intyg samt ett nytt efter handboken reviderades 2016. I bilagan finns även exempel. Det har även kommit ett nytt krav på att regionens vårdräkning till Försäkringskassan ska kompletteras med kopia på patientens ID-handling.

Försäkringskassans kompletterande intyg (PDF) Pdf, 1 MB.

Försäkringskassans nya krav på vårdräkning för patient från övriga Norden (PDF) Pdf, 914 kB.

Särskilt utsatta EU-medborgare

I SKR:s dokument om Utsatta EU-medborgare diskuteras bland annat frågan om lagstiftning inom hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i enstaka fall, kan bli tillämplig även på unionsmedborgare (sidan 7).

Utsatta EU-medborgare, juridik (PDF) Pdf, 262 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Svanfeldt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR