Publicerad 27 september 2021

Patientavgifter i hälso- och sjukvården 2021

Här redovisas de patientavgifter som gäller i samtliga regioner 2021 för läkarbesök i primärvården, den öppna specialiserade vården samt i den slutna vården.

SKR intressebevakar och ger stöd till medlemmarna i frågor om patientavgifter. Avgifterna kan komma att ändras under året.

Patientavgifterna för digital vårdkontakt med allmänläkare varierar mellan 100 kr och 300 kr. Sammanställningen visar också på vilka villkor och patientavgifter som gäller i regionerna för p-piller, IVF-behandlingar samt influensavaccin under 2021. Barn och ungdomar samt personer som är 85 år eller äldre betalar inte någon patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Patientavgifter 2021 (PDF) Pdf, 297 kB.

Patientavgifter

Presentation av regionernas patientavgifter gällande besök hos primärvård/husläkare och specialistläkare

Region

Primärvård - husläkare

Specialistläkare

Blekinge

150

300

Dalarna

200

350

Gotland

200

300

Gävleborg

200

200

Halland

200

300

Jämtland Härjedalen

300

300

Jönköping

250

250

Kalmar

200

200

Kronoberg

150

300

Norrbotten

300

300

Skåne

200

300

Stockholm

200

400

Sörmland

200

400

Uppsala

200

260

Värmland

200

200

Västerbotten

200

200

Västernorrland

300

300

Västmanland

140

280

Västra Götaland

100/300*

300

Örebro

200

300

Östergötland

200

200

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Region Stockholm höjde den 1 januari 2021 avgiften för läkarbesök i den öppna specialiserade vår­den och för digital vårdkontakt med specialistläkare från 350 till 400 kronor.

Övriga regioner har inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter 2022

Högkostnadsskyddet för öppen vård uppgår till 1 200 kronor 2022. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som får tas ut under en tolvmånadersperiod. Det gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen. Högkostnadsskyddet för sluten vård uppgår 2022 till 110 kronor per vårddag.

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset