Publicerad 17 maj 2021

Kostnad per patient, KPP

SKR driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

I arbetet ingår bland annat att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser. SKR ansvarar också för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas.

Uppgifterna i databasen bildar ett underlag för utveckling av metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården. Arbetet sker i nära samarbete med regioner och sjukhus.

För att uppnå en nationell samstämmighet inom KPP-området har man bildat ett antal grupper och nätverk.

Nationell jämförelse av vårdprocesser utifrån KPP-data

KPP-data tillsammans med kvalitetsindikatorer utgör ett bra verktyg att för att bedöma effektiviteten i olika vårdprocesser. Arbetet, som initierats av ekonomidirektörsnätverket, har resulterat i ett antal analyser och jämförelser på nationell nivå.

Nationell jämförelse – benchmarking – av vårdprocesser utifrån KPP-data

Publikationer

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset