Publicerad 18 mars 2021

Utsatta EU-medborgare

På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige. Flera försörjer sig genom tiggeri. Det har inneburit nya problemställningar och uppgifter för kommuner och regioner.

Utsatta EU-medborgare är en internationell fråga med lokala konsekvenser. SKR:s medlemmar kan inte lösa en komplex fråga som grundar sig i fattigdom, utsatthet och diskriminering i ett annat EU-land. Det krävs därför ett fortsatt statligt ansvar och samverkan mellan regering, myndigheter och frivilligorganisationer.

SKR har, som stöd till kommuner och regioner, tagit fram en promemoria som rör vissa juridiska frågor kopplat till utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige. Promemorian uppdateras kontinuerligt utifrån olika aktuella frågor. Promemorian är just nu under omarbetning och kommer att publiceras på nytt under våren 2021.

Socialstyrelsen har tagit fram skriften Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare som tar upp frågor som rör socialtjänstens uppdrag, roll och samverkan med olika aktörer. Skriften finns på Socialstyrelsens webbplats. På kunskapsguiden finns det även information om människohandel.

Människohandel med barn, Kunskapsguiden

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset