Publicerad: 12 juni 2019

Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning har utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Stöd för rätt sjukskrivning ingår som villkor 5 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2019

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av rehabiliteringsinsatser.

Arbete under 2019

Under 2019 ska en utvidgad pilotstudie av bedömningsstödet genomföras i syfte att möjliggöra ett breddinförande. 23 vårdcentraler i fyra regioner kommer att testa och utvärdera ny funktionalitet i bedömningsstödet men också att se hur införande och användningen av bedömningsstödet ser ut hos deltagande vårdcentraler.

Pilotstudien pågår under cirka fyra månader, från september till och med december 2019.

Pilottester 2017-2018

Under 2017-2018 utvärderades en pilotversion av bedömningsstödet i hälso- och sjukvården. Utvärderingen visade att läkarnas kunskap om sjukskrivning och rehabilitering ökade, det interna samarbetet mellan läkare och rehabiliteringskoordinator förbättrades och att patientens delaktighet ökade. Underlaget för bedömning av individens behov av sjukskrivning och rehabiliteringsåtgärder förbättrades också med bedömningsstödets risksignaler, råd och åtgärder samt nationell statistik.

Tidigare förstudie och utredningar

Enligt den förstudie och tidigare utredningar som genomfördes 2014-2016 är bedömdes att ett bedömningsstöd för olika aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kan ge både individ- och samhällsnytta, fylla ett behov hos användare inom hälso- och sjukvården, vara möjligt att realisera och stödjer visionen för nationell e-hälsa.

Samtidigt visar utredningar att ett bedömningsstöd som ska användas av hälso- och sjukvården och andra aktörer, som myndigheter och arbetsgivare, behöver en juridiskt och organisatoriskt fungerande lösning för utveckling, drift och förvaltning.

Samtliga rapporter från Stöd för rätt sjukskrivning, inklusive bilagor

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne Snis
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot