Publicerad: 7 januari 2020

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Strukturerad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige. Här finns en handbok som beskriver metoden samt en studie som presenterar skador i slutenvården under 2013-2018.

Markörbaserad Journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada.

Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Handbok och markörbilagor för metoden

Handboken ger en utförlig bakgrund till metoden MJG. En bilaga med markörer anpassade för barnsjukvård möjliggör en utvidgad användning av metoden MJG. I Sverige har MJG även anpassats till psykiatrisk vård.

Handbok för metoden markörbaserad journalgranskning

Markörer med definitioner för journalgranskning inom somatiken (PDF, nytt fönster)

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården

Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård

Studie över skador i slutenvården 2013-2018

Under januari 2013- december 2018 genomfördes en studie över skador i slutenvården där 88 638  vårdtillfällen granskades.

Informationsblad om skador i slutenvården

Informationsbladet Skador i slutenvård sammanfattar de viktigaste slutsatserna i granskningen och kan användas som ett stöd i det strategiska patientsäkerhetsarbetet.

Informationsbladet Skador i slutenvården (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!