Publicerad 9 december 2022

Markörbaserad journalgranskning för ambulanssjukvård

Handbok för markörbaserad journalgranskning (MJG) för ambulanssjukvård, markörer och definitioner.

Vid strukturerad journalgranskning identifieras i journal-dokumentationen markörer, uppgifter som tyder på att en skada kan ha inträffat. Denna skrift innehåller definitioner för ambulanssjukvård, användaranvisning och granskningsmall för MJG ambulanssjukvård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.