Publicerad 15 mars 2021

Standardisering

En standard kan sägas vara ”en överenskommelse om lösning på ett ofta återkommande problem". Standardiseringen inom vårdsektorn syftar till höjd patientsäkerhet och kvalitet.

Svenska hälso- och sjukvårdsexperter företräder

Standarder inom hälso- och sjukvården är i huvudsak globala och beskriver hur exempelvis medicintekniska produkter och system skall vara konstruerade för att vara säkra och lämpliga. Det är därför viktigt att svenska hälso- och sjukvårdsexperter är med i arbetet så att produkterna på bästa sätt motsvarar svenska krav och förutsättningar.

Standardiseringsprojekt initieras och finansieras av företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som vill medverka till problemlösningar inom för dem viktiga områden. Våra experter företräder genom sin medverkan den svenska hälso- och sjukvårdens intressen.

SKR:s uppdrag

Efter beslut i Regiondirektörernas nätverk har SKR tillsammans med samverkansregionernas beredningsgrupp uppdraget att för medlemmarna prioritera mellan standardiseringsområden inom hälso- och sjukvård. Dessutom ska SKR fördela ekonomiska medel så medarbetare hos regionerna kan medverka i standardiseringsarbetet.

Tillgång till standarder

SKR har ett avtal med Svenska Institutet för Standarder (SIS) förlag som innebär att all svensk sjukvårdspersonal som är anställda av en region har tillgång till ett stort antal standarder inom området.

Inget lösenord krävs men du måste vara inloggad i ett nätverk hos regionen.

SIS abonnemang

Standardiseringsorganisationer

En standard ger vanligast mest nytta när den är utarbetad på internationell nivå. Detta eftersom de flesta tillverkare som säljer produkter till regioner och kommuner även tillverkar sina produkter för att möta kraven på en internationell marknad.

SIS

SIS, Svenska Institutet för Standarder är en av tre standardiseringsorganisationer som har uppdraget att utge standarder inom samtliga verksamhets- och samhällsområden.

SIS, Swedish Standards Institute

SEK

SEK Svensk Elstandard är den andra svenska standardiseringsorganisationen som i huvudsak utarbetar el-standarder.

SEK Svensk Elstandard

ITS

ITS, Informationstekniska Standardiseringen är den tredje svenska standardiseringsorganisation som utarbetar i huvudsak telekom-standarder.

ITS, Informationstekniska Standardiseringen

Informationsansvarig

  • Björn Liljekvist
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset