Publicerad 12 april 2019

Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård

I ett forskningsprojekt har en kartläggning av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård gjorts. Resultaten talar för att vårdskador förekommer i hemsjukvård i liknande omfattning som inom sjukhusvården.

Utifrån resultat och erfarenheter från denna forskning och från arbetet med MJG inom andra delar av sjukvården har nu denna handbok för markörbaserad journalgranskning i hemsjukvård utformats.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.