Publicerad: 5 december 2019

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 januari 2015

SKR:s styrelse beslöt hösten 2014 att godkänna ett reviderat riksavtal för utomlänsvård och att rekommendera landstingen och regionerna att godkänna och tillämpa avtalet som gäller från den 1 januari 2015.

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer från och med 1 januari 2015

Meddelande från SKL:s styrelse om riksavtalet för utomlänsvård från och med 1 januari 2015 (PDF, nytt fönster)

Beslutsstöd, utomlänsersättning i samband med listning utanför det egna hemlandstinget (PDF, nytt fönster)

Rekommendation gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster

I juni 2019 beslutade SKR:s styrelse om en ny rekommendation för gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården.

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster

Beställning av medicinsk service

Information om riksavtalets regler om beställning av medicinsk service hos andra landsting (PDF, öppnas i nytt fönster)

Ifyllningsbar pdf-blankett för remiss och betalningsförbindelse

Remiss/betalningsförbindelse (PDF, öppnas i nytt fönster)

Regionala prislistor

Prislistor Norra sjukvårdsregionen

Prislistor samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra regionsvårdsnämnden

Samverkansnämnden Uppsala/Örebro

Samverkansnämnden Västra sjukvårdsregionen

Ersättning för hyperhidrosbehandling

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin (PDF, nytt fönster)

Regionernas krav på remiss i öppen vård

Redovisning av regionernas krav på remiss i öppenvård (PDF, nytt fönster)

Kontaktuppgifter inom respektive region

Kontaktuppgifter till funktion som vidareförmedlar utomlänsremisser (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare
  • Agneta Rönn
    Expert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot