Publicerad 3 januari 2024

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin egen region.

Riksavtalet är en rekommendation till regioner från styrelsen för SKR.

Riksavtal för utomlänsvård

Utomlänsersättning för digitala vårdtjänster

I juni 2019 beslutade SKR:s styrelse om en ny rekommendation för gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården.

Utomlänsersättning för digitala vårdtjänster

Utomlänsersättning för hyperhidrosbehandling

För att tydliggöra vilken vård som ges och hur utomlänsersättningarna har beräknats har SKR i samarbete med de sex samverkansregionerna för hälso- och sjukvård, tagit fram en sammanställning över ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin.

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin, 2021 (PDF) Pdf, 1 MB.

Beställning av medicinsk service

Kompletterande information till läkare som tillhandahåller digital vårdtjänst och som beställer medicinsk service i annan region.

Information om riksavtalets regler om beställning av medicinsk service hos andra landsting (PDF) Pdf, 133 kB.

Blankett för remiss och betalningsförbindelse

Blanketten fylls i av behörig sjukvårdspersonal vid remittering till annan region.

Remiss/betalningsförbindelse (PDF) Pdf, 3 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare
  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.