Publicerad: 21 augusti 2020

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin egen region.

Riksavtalet är en rekommendation till regioner från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner.

Riksavtal för utomlänsvård

Utomlänsersättning för digitala vårdtjänster

I juni 2019 beslutade SKR:s styrelse om en ny rekommendation för gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården.

Utomlänsersättning för digitala vårdtjänster

Utomlänsersättning för hyperhidrosbehandling

För att tydliggöra vilken vård som ges och hur utomlänsersättningarna har beräknats, har SKR i samarbete med samverkansnämnderna i de sex sjukvårdsregionerna tagit fram en sammanställning över ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin.

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin, 2020 (pdf, nytt fönster)

Beställning av medicinsk service

Kompletterande information till läkare som tillhandahåller digital vårdtjänst och som beställer medicinsk service i annan region.

Information om riksavtalets regler om beställning av medicinsk service hos andra landsting (pdf, nytt fönster)

Blankett för remiss och betalningsförbindelse

Blanketten fylls i av behörig sjukvårdspersonal vid remittering till annan region.

Remiss/betalningsförbindelse (pdf, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare
  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!