Publicerad 21 november 2019

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting.

Kommentarerna till riksavtalet underlättar landstingens arbete med att praktiskt tillämpa avtalet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.