Publicerad: 27 november 2019

Nationell läkemedelsstrategi

Den nationella läkemedelstrategin ska förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. SKR och regeringen har tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet tagit fram den nationella läkemedelsstrategin.

Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har funnits sedan 2011 och syftar till att skapa en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet.

Den nationella läkemedelsstrategin för 2016-2018 har visionen ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.

Nationella läkemedelsstrategin 2016-2018, läkemedelsverket.se (PDF, nytt fönster)

Till strategin knyts en handlingsplan som revideras årligen. Handlingsplanen för 2018 innehåller 21 pågående aktiviteter som är fördelade på tre målområden. Aktiviteterna syftar till att hantera flera av de utmaningar som finns på läkemedelsområdet och i förlängningen bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Handlingsplan 2018, läkemedelsverket.se (PDF, nytt fönster)

En högnivågrupp driver arbetet

Arbetet med läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter från Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges Apoteksförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter samt en representant från landsting och regioner.

Förbättrad läkemedelsinformation

SKR ansvarar för en av insatserna inom ramen för målområdet Effektiv och säker läkemedelsanvändning, genom arbetet med förbättrad läkemedelsinformation.

SKR:s arbete med förbättrad läkemedelsinformation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!