Publicerad: 11 juni 2020

Nya samverkansregler för vård och industri

Från och med 1 januari 2020 kommer uppdaterade samverkansregler beslutade för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden, t.ex. vid fortbildning och information, stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tecknat överenskommelsen om samverkanregler och stödjer regioner och kommuner i frågor runt tillämpningen av samverkansreglerna.

Samverkansreglerna har reviderats och består nu av två delar:

  • En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt.
  • En bilaga med specificerade samverkanssituationer som stöd för samverkan. Bilagan kommer att uppdateras mer löpande.

Både överens­kommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Samverkansregler från och med 1 januari 2020 (PDF, nytt fönster)

Bilaga med specificerade samverkanssituationer från och med 1 januari 2020 (PDF, nytt fönster)

Samverkansregler gäller till och med 31 december 2019 (PDF, nytt fönster)

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.

Kontaktpersoner regioner i samverkansfrågor för vård och industri

Överenskommelse med life-science

SKR har även tecknat överenskommelser med life science-branschen om kliniska prövningar och kvalitetsregister. Dessa är reviderade from 1 juni 2020.

Kliniska prövningarKvalitetsregister

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!