Publicerad: 7 april 2020

Samtyckesblanketter för HPV-vaccin

Regionerna erbjuder vaccination till flickor i årskurs 5-6.  Blanketter för samtycke har tagits fram för att användas för de vaccinationer som sker via elevhälsan och som ges till äldre flickor via regionerna.

För att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer ingår Humant papillom (HPV)-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet till flickor. Elevhälsan står för vaccinationen av flickor i årskurs 5-6 och regionerna för flickor som fyllt 15 år. Samtyckesblanketterna uppdateras kontinuerligt av SKR och kommer inte att revideras förrän beslut har tagits om HPV-vaccination för pojkar. 

Samtyckesblankett på svenska

Samtyckesblankett HPV - två doser i årskurs 5-6 (PDF, nytt fönster)

Samtyckesblankett HPV - tre doser till flickor som fyllt 15 år (PDF, nytt fönster)

Samtyckesblankett på andra språk

Översättning av samtyckesblanketten har skett till de språk som anges nedan. Inga fler översättningar är planerade. Samtliga länkar är i PDF och öppnas i ett nytt fönster. 

Albanska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Arabiska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Bosniska Kroatiska Serbiska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Engelska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Finska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Franska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Persiska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Polska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Ryska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Somaliska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Spanska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Sydkurdiska Sorani, samtyckesblankett HPV-vaccin

Turkiska, samtyckesblankett HPV-vaccin

Regionerna upphandlar vaccin

Enligt en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten får kommunerna 22 miljoner kronor per år för hantering av vaccinering i elevhälsovården. Regionerna är ansvariga för och får bidrag med 93 miljoner kronor per år för att upphandla vaccin. Pengarna har lagts in i det generella statsbidraget och är kvar så länge som ansvaret ligger hos regioner och kommuner.

SKR och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med andra aktörer arbetat fram blanketterna.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!