Publicerad: 12 maj 2020

Kostnader för läkemedel

En sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen det vill säga läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. SKR gör en sammanställning varje månad och jämför med föregående år.

Filerna finns i Powerpoint-format för att kunna användas i presentationer men även i pdf-format.

Läkemedelskostnader för 2020

April

Läkemedelskostnader till och med april 2020 (PPT, nytt fönster)

Läkemedelskostnader till och med april 2020 (PDF, nytt fönster)

I april 2020 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 3,6 procent högre än i april förra året. Till och med april månad ligger kostnaderna hittills i år 13,1 procent högre än motsvarande månader 2019. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 10,3 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Mars

Läkemedelskostnader till och med mars 2020 (PPT, nytt fönster)

Läkemedelskostnader till och med mars 2020 (PDF, nytt fönster)

I mars 2020 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 29,5 procent högre än i mars förra året. Till och med mars månad ligger kostnaderna hittills i år 16,3 procent högre än motsvarande månader 2019. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 11,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Februari

Läkemedelskostnader till och med februari 2020 (PPT, nytt fönster) 
Läkemedelskostnader till och med februari 2020 (PDF, nytt fönster)

I februari 2020 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 10,7 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 9,6 procent högre än motsvarande månader 2019. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,9 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Januari

Läkemedelskostnader till och med januari 2020 (PPT, nytt fönster) 
Läkemedelskostnader till och med januari 2020 (PDF, nytt fönster)

I januari 2020 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 8,7 procent högre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 8,8 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!