Publicerad: 16 september 2020

Läkemedelskommittéer

Läkemedelskommittéerna ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

Enligt lag ska det i varje region finnas en eller flera läkemedelskommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis. 

Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla regioner skall utfärda ett lokalt reglemente med föreskrifter om läkemedelskommitténs verksamhet och arbetsformer.

Blekinge

Anna Janson (ordförande)

lakemedelskommitten@regionblekinge.se

Läkemedelskommittén i Blekinge

Dalarna

Gunnar Domeij (ordförande)

lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Läkemedelskommittén i Dalarna

Gotland

Sissela Liljeqvist (ordförande)

lakemedelskommitten@gotland.se
Läkemedelskommittén på Gotland

Gävleborg

Björn Ericsson (ordförande)

lmk@regiongavleborg.se

Läkemedelskommittén i Gävleborg

Halland

Tamara Adem (ordförande)
Johan Bergström (vice ordförande)

lakemedelskommitten@regionhalland.se

Läkemedelskommittén i Halland

Jämtland Härjedalen

Kristina Seling (ordförande)

kristina.seling@regionjh.se

Läkemedelskommittén i Jämtland

Jönköping

Mårten Lindström (ordförande)

lakemedelskommitten@rjl.se

Läkemedelskommittén i Jönköping

Kalmar

Ellen Vinge (ordförande)

ellen.vinge@regionkalmar.se

Läkemedelskommittén i Kalmar

Kronoberg

Stephan Quittenbaum (ordförande)

stephan.quittenbaum@kronoberg.se

Läkemedelskommittén i Kronoberg

Norrbotten

Linda Grahn (ordförande)

linda.grahn@norrbotten.se

Läkemedelskommittén i Norrbotten

Skåne

Stefan Nilsson (ordförande)

lakemedelsradet@skane.se

Läkemedelskommittén i Skåne

Stockholm

Gerd Lärfars (ordförande)

lakemedelskommitten@sll.se

Läkemedelskommittén i Stockholm

Sörmland

Lars Steen (ordförande)

lakemedelskommitten@regionsormland.se

Läkemedelskomittén i Sörmland

Uppsala

Thomas Lindqvist (vice ordförande)

lakemedel@regionuppsala.se

Läkemedelskommittén i Uppsala

Värmland

Christina Ledin (ordförande)

lakemedelskommitten@regionvarmland.se

Läkemedelskommittén i Värmland

Västmanland

Inge Eriksson (ordförande)

inge.eriksson@regionvastmanland.se

Läkemedelskommittén i Västmanland

Västernorrland

Maria Alsén Lindström (ordförande)

lakemedelskommitten@rvn.se

Läkemedelskommittén i Västernorrland

Västerbotten

Bo Sundqvist (ordförande)

bo.sundqvist@regionvasterbotten.se

Läkemedelskommittén i Västerbotten

Västra Götaland

Jan Carlström (ordförande)

lakemedel@vgregion.se
Läkemedelskommittén i Västra Götaland

Örebro

Maria Palmetun Ekbäck (ordförande)

lakemedelskommitten@regionorebrolan.se
Läkemedelskommittén Örebro

Östergötland

Christina Fischer (ordförande)

lakemedel@regionostergotland.se
Läkemedelskommittén i Östergötland

Kontaktpersoner övriga läkemedelsfrågor i regionerna

Kontaktpersoner övriga läkemedelsfrågor respektive region

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!