Publicerad 11 augusti 2021

SIP för äldre

SKR har i samarbete med en rad organisationer tagit fram ett stöd för Samordnad Individuell plan (SIP) för äldre. Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få möjlighet att vara aktiva i sin egen vård.

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt för personen själv, för närstående och för personalen vem som ansvarar för vad. SIP ger också möjlighet för personen att bli mer aktiv i vården av den egna hälsan och att medverka i planeringsarbetet.

Utbildnings- och informationsmaterial om SIP för äldre

Utbildnings- och informationsmaterialet om SIP för äldre som tagits fram av SKR består av filmer, handbok, manualer, talarstöd i Powerpoint, intervjuer och checklistor. Det är anpassat för att informera och utbilda olika målgrupper: personal, chefer, förtroendevalda samt patienter och närstående.

Utbildnings- och informationsmaterialet om SIP för äldre

Introduktion till SIP för äldre

I den här skriften ges en introduktion till SIP för äldre.

Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Introduktionen är framtagen av SKR, professionella från kommuner och regioner, de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Akademikerförbundet SSR samt de två största seniororganisationerna PRO och SPF.

"Det är fortfarande mitt liv" berättelsen om Annagreta och en SIP

I filmen får vi följa Annagreta som behöver mycket hjälp av hemtjänst, hemsjukvård samt SSIH för att klara av sin vardag. För att underlätta samarbetet upprättades en samordnad individuell plan, SIP. Planen gör det möjligt att fördela ansvar, dessutom gör samarbetet att det är Annagretas behov och önskningar som står i fokus. Längd: 5 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset