Publicerad 26 augusti 2019

Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Samordnad Individuell Plan (SIP) är ett arbetssätt som gör det tydligt för personen själv, för närstående och för personalen vem som ansvarar för vad. Frågan ”Vad är viktigt för dig?” bjuder in personen själv att medverka i arbetet. I den här skriften ges en introduktion till SIP för äldre.

Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från flera verksamheter samtidigt. För att alla ska arbeta mot samma mål kan samordning behövas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.