Publicerad: 20 december 2019

Fråga Viveca, supportfunktion kring samordnad individuell plan

Viveca Axelsson ger support och svarar på frågor kring samordnad individuell plan, SIP. Hon ger råd i sakfrågor eller tips om hur ni kan planera en utbildning om SIP.

Viveca Axelsson, supportfunktion kring sip, samordnad individuell plan

Viveca Axelsson har utbildat anställda i kommuner och regioner i hur man arbetar med samordnad individuell plan. Viveca kan ge support och svara på frågor.

Hon ger tips och information kring material som är framtaget om SIP.

Telefon: 08-452 74 32

viveca.axelsson@skl.se

Fakta

Viveca Axelsson har arbetat i SKR:s utvecklingsarbete psykisk hälsa för barn och unga, Psynk, där hon ansvarat för att utbilda anställda i kommun och regioner i hur man kan arbeta med samordnad individuell plan. 

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!