Publicerad: 11 december 2019

Utredningen God och nära vård – en primärvårdsreform

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård ska stödja regionen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Utredningen leds av regerings särskilda utredare Anna Nergårdh och har till och med 2019 överlämnat tre delbetänkanden till regeringen. Huvudbetänkandet överlämnas i mars 2020. I januari 2021 överlämnas det sista betänkandet som avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Statens offentliga utredningar God och nära vård

SKRs yttrande

Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) överlämnades den 5 juni 2019. Delbetänkandet har inte gått ut på remiss men utredningen vill gärna ha synpunkter. Därför har SKR skickat in en skrivelse till utredningen med några inspel inför utredningens fortsatta arbete.

I skrivelsen framhålls att framtidens vård och omsorg utgår ifrån individens behov och förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner och regioner. Men det krävs både lagändringar och att statens roll tydliggörs.

Skrivelse God och nära vård - vård i samverkan SOU: 2019:29

Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) överlämnades den 1 juni 2018. Här delar SKR utredningens problembeskrivning och förslag på inriktning. SKR anser att det är angeläget att stat, kommuner och regioner tillsammans enas om en långsiktig strategi för att förverkliga omställningen till nära vård. Det arbetet behöver komma igång snarast och inte invänta utredningens slutbetänkande.

God och nära vård - En primärvårdsreform, SOU 2018:39 (PDF, nytt fönster)

Det första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53) överlämnades den 7 juni 2017. Här ställer sig SKR i huvudsak bakom delbetänkandets förslag som bland annat handlar om en förstärkt vårdgaranti, en gemensam målbild och färdplan för omstruktureringen, liksom nya styrande principer för vårdens organisering i den nya hälso- och sjukvårdslagen.

SKR:s yttrande på delbetänkandet God och nära vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!