Publicerad: 21 oktober 2020

Utredningar inom God och nära vård

Sedan 2017 har särskilda utredare Anna Nergårdh haft uppdraget att leda utredningen för en Samordnad utveckling för god och nära vård. I slutet av 2019 utsågs Peter Almgren till särskild utredare för En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

För att uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i hela landet har regeringen tillsatt en utredning med Peter Almgren som särskild utredare. Utredaren ska bland annat se över hur den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas.

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Vid samma tidpunkt ska uppdraget att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa delredovisas. Övriga delar ska redovisas senast den 1 oktober 2021.

Regeringen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Samordnad utredning för god och nära vård

Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och har till och med 2020 överlämnat tre delbetänkanden och ett huvudbetänkande till regeringen. I januari 2021 överlämnas det sista betänkandet som avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Statens offentliga utredningar God och nära vård

Regeringen överlämnade i maj 2020 en proposition "Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform2019:20/164" till riksdagen.

Inriktning för nära och tillgänglig vård Regeringen

SKRs kommentarer

Huvudelbetänkandet (God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19) överlämnades 1 april 2020. Det är en viktig utredning som pekar ut en nödvändig och önskad utveckling för att kunna möta invånarnas behov och förväntningar på vård och omsorg. Utredningen lyfter fram positiva delar som att kommunernas roll som sjukvårdshuvudmän lyfts fram, den enskilde kan initiera en individuell plan och begära ett så kallat patientkontrakt och att personcentrerad vård och omsorg är utgångspunkt.

SKR saknar däremot konkreta lagförslag som möjliggör avtalssamverkan mellan regioner och kommuner. Dessutom saknas ett uttalat förslag om införande av en nationell strategi som ger de långsiktiga förutsättningarna för kommuner och regioner i arbetet med omställningen till Nära vård.

Remissvar från SKR 091820 (PDF, nytt fönster)

Huvudbetänkande utredningen Samordnad utveckling för God och nära vård

Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) överlämnades den 5 juni 2019. Delbetänkandet har inte gått ut på remiss men utredningen vill gärna ha synpunkter. Därför har SKR skickat in en skrivelse till utredningen med några inspel inför utredningens fortsatta arbete.

Skrivelse God och nära vård - vård i samverkan SOU: 2019:29

Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) överlämnades den 1 juni 2018.

God och nära vård - En primärvårdsreform, SOU 2018:39 (PDF, nytt fönster)

Det första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53) överlämnades den 7 juni 2017. Propositionen som grundades på första delbetänkandet kom i maj 2020.

SKR:s yttrande på delbetänkandet God och nära vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!