Publicerad: 20 december 2019

Mötesplats social hållbarhet

SKR arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Mötesplats social hållbarhet är öppen för alla samhällsaktörer, kommuner, regioner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringsliv och akademin. 

Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKR och Folkhälsomyndigheten.

State of health in the EU – webbinarium den 23 januari 2020.

Människan, mötet och platsen – hur utvecklar vi socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen? Nationell konferens den 12-13 maj 2020.

Mötesplats social hållbarhet, webbplats

SKR:s samarbetsrum för dialog i mötesplatsen

Om du representerar en kommun eller en region är du välkommen att delta i SKR:s eget medlemsforum för mötesplatsen.

Bli medlem i SKR:s samarbetsrum för dialog

Samling för social hållbarhet

Arbetet genomfördes av 20 kommuner och regioner och resulterade i 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Kortversion Gör jämlikt - gör skillnad (PDF, nytt fönster)

English summary (PDF,nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Jonas Frykman
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!