Publicerad: 27 november 2019

Vision e-hälsa 2025

Regeringen och SKR:s styrelse har tagit fram en vision för e-hälsa. Visionen berör både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I januari 2017 tog parterna fram en handlingsplan för att nå visionen.

Vision för e-hälsa 2025 (PDF, nytt fönster)

Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i.

Handlingsplan för att nå visionen

Visionen kompletterades i januari 2017 med en handlingsplan, med en gemensam styr- och samverkansstruktur som ska driva den digitala utvecklingen framåt.

Handlingsplan för samverkan (PDF, nytt fönster)

I handlingsplanen förtydligas också ett antal målsättningar och aktiviteter inom grundläggande strategiska insatsområden som enhetligare begreppsanvändning, standardisering och lagstiftning. Ett särskilt fokus läggs på standardisering för att uppnå teknisk och semantisk interoperabilitet.

Samverkansorganisation för visionen

Samverkansorganisationen för visionsarbetet består av politiker och tjänstemän, ett nationellt råd med andra berörda organisationer och parter samt olika arbetsgrupper.

Styr- och samverkansorganisationen, uppbyggnad och ledamöter, E-hälsa2025

Särskild webbplats för visionsarbetet

Det finns en särskild webbplats för visionsarbetet. Där finns olika styrdokument, en beskrivning av organisationen, exempel från en rad olika organisationer – både svenska och internationella – som jobbar med e-hälsa och även 2025-podden, en video där aktörer inom e-hälsoområdet intervjuas.

Ehalsa2025.se

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!