Publicerad: 3 september 2020

Kostnad per patient, KPP

SKR driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

I arbetet ingår bland annat att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser. SKR ansvarar också för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas. 

Uppgifterna i databasen bildar ett underlag för utveckling av metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården. Arbetet sker i nära samarbete med regioner och sjukhus.

För att uppnå en nationell samstämmighet inom KPP-området har man bildat ett antal grupper och nätverk.

KPP för primärvård

Under hösten 2020 kommer SKR att samla in KPP för primärvård för första gången. Efter denna separata insamling kommer KPP primärvård att ingå i den ordinarie insamlingen i maj. Det finns anvisningarna och filspecifikationerna för insamlingen för KPP primärvård för 2019 års data.

Anvisningar och filspecifikationer KPP primärvård 2019 (PDF, nytt fönster)

Nationell jämförelse av vårdprocesser utifrån KPP-data

KPP-data tillsammans med kvalitetsindikatorer utgör ett bra verktyg att för att bedöma effektiviteten i olika vårdprocesser. Arbetet, som initierats av ekonomidirektörsnätverket, har resulterat i ett antal analyser och jämförelser på nationell nivå.

Nationell jämförelse – benchmarking – av vårdprocesser utifrån KPP-data

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Mikael Havasi
    Handläggare
  • Jonas Danielsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!