Publicerad 14 januari 2022

KPP Databas

KPP databaser innehåller kostnadsuppgifter för den specialiserade somatiska och psykiatriska vården samt primärvård. I de analysrapporter som finns tillgängliga visas i de flesta fall bara de tre senaste årens uppgifter.

KPP Specialiserad somatisk vård

Databasen innehåller cirka 1,3 miljoner somatiska klinikvårdtillfällen vilket är drygt 90 procent av samtliga vårdtillfällen inom den svenska specialiserade somatiska slutenvården.

För den öppna vården är motsvarande siffra 15,5 miljoner öppenvårdskontakter vilket motsvarar cirka 75 procent av den samlade specialiserade somatiska öppenvården.

Databas Somatik, publika analysrapporter

Databas Somatik, behörighetsskyddade rapporter

KPP Specialiserad psykiatrisk vård

Databas Psykiatri, publika analysrapporter

Databas Psykiatri, behörighetsskyddade rapporter

KPP Primärvård

Databas Primärvård, behörighetsskyddade rapporter

Behörighet

För att få behörighet att logga in till databasen krävs att du arbetar inom en region.
Fyll i formuläret för att få behörighet. Samtliga fält är obligatoriska.
Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset