Publicerad 20 november 2023

KPP Databas

KPP databaser innehåller kostnadsuppgifter för den specialiserade somatiska och psykiatriska vården samt primärvård. I de analysrapporter som finns tillgängliga visas i de flesta fall bara de tre senaste årens uppgifter.

Kostnadsuppgifter inom tre områden

KPP Specialiserad somatisk vård

Databasen innehåller cirka 1,2 miljoner somatiska klinikvårdtillfällen vilket är drygt 94 procent av samtliga vårdtillfällen inom den svenska specialiserade somatiska slutenvården.

För den öppna vården är motsvarande siffra 14,7 miljoner öppenvårdskontakter vilket motsvarar cirka 83 procent av den samlade specialiserade somatiska öppenvården.

Databasen fungerar inte med Microsoft Edge. Använd därför webbläsare som Chrome eller Firefox för att öppna rapporterna.

Databas Somatik, publika analysrapporter

Databas Somatik, behörighetsskyddade rapporter

KPP Specialiserad psykiatrisk vård

Databas Psykiatri, publika analysrapporter

Databas Psykiatri, behörighetsskyddade rapporter

KPP Primärvård

Databas Primärvård, behörighetsskyddade rapporter

Introduktionsfilm KPP

Jan Sölch, handläggare på SKR berättar i ett seminarium från 2021 om grunderna i KPP-databas. Därefter berättar Mikael Havasi, handläggare SKR om hur man använder databasen. Längd: 45 minuter.

Behörighet

För att få behörighet att logga in till databasen krävs att du arbetar inom en region.
Fyll i formuläret för att få behörighet. Samtliga fält är obligatoriska.
Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.