Publicerad: 22 januari 2021

Sektorn i siffror

Sammanställning av kommunernas och landstingens/regionernas samlade kostnader och intäkter.

Diagram över kostnader, intäkter och befolkning

Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och regioner fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Diagrammen är uppdaterade med uppgifter för år 2019.

Kommunernas kostnader och intäkter 2019

Regionernas kostnader och intäkter 2019

Befolkningens utveckling 1980–2040

Presentationer av samtliga diagram för 2019 (PPT, nytt fönster)

Köp av verksamhet

Kommuner och regioner bedriver merparten av verksamhet i egen regi. En kommun eller region kan även välja att överlåta ansvaret för driften på privata utförare eller köpa verksamhet av andra offentliga verksamheter. SKR följer denna utveckling för sektorn totalt – för regioner och för kommuner. Här har vi samlat information om hur kommuner och regioner använder marknaden för att lösa välfärdsuppdraget.

Köp av verksamhet 2019

Befolkningen: uppgifter och prognoser hos SCB

Statistiska centralbyrån har sina befolkningsprognoser tillgängliga på sin webbplats. Man kan välja mellan sju olika tabeller med folkmängd, födda, avlidna, inflyttade eller utflyttade både inrikes och utrikes, per kommun eller län, kön, ålder och slutdatum.

Befolkningsprognoser, SCB

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!