Publicerad: 25 juni 2020

Sektorn i siffror

Sammanställning av kommunernas och landstingens/regionernas samlade kostnader och intäkter.

Diagram över kostnader, intäkter och befolkning

Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och regioner fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Diagrammen är uppdaterade med uppgifter för år 2019.

Kommunernas kostnader och intäkter 2019

Regionernas kostnader och intäkter 2019

Befolkningens utveckling 1980–2040

Presentationer av samtliga diagram för 2019 (PPT, nytt fönster)

Befolkningen: uppgifter och prognoser hos SCB

Statistiska centralbyrån har sina befolkningsprognoser tillgängliga på sin webbplats. Man kan välja mellan sju olika tabeller med folkmängd, födda, avlidna, inflyttade eller utflyttade både inrikes och utrikes, per kommun eller län, kön, ålder och slutdatum.

Befolkningsprognoser, SCB

Tabeller med resultat, kostnader och statsbidrag

Tabellverket innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och regioners resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller för sektorn i siffror, juni 2020 (Excel 2010, nytt fönster)

I tabellverket finns på sju flikar följande tabeller:

 1. Medelskattesats, volymutveckling samt antal sysselsatta i kommuner o regioner 2018–2021
 2. Sammantagen resultaträkning 2018–2021
  Kommunernas resultaträkning 2018–2021
  Landstingens/regionernas resultaträkning 2018–2021
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas kostnader per slag 2014–2019
  Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas intäkter per slag 2014–2019
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2014–2019
  Kommunernas kostnader per slag 2014–2019
  Kommunernas intäkter per slag 2014–2019
 5. Landstingens/regionernas kostnader per verksamhet 2014–2019
  Landstingens/regionernas kostnader per slag 2014–2019
  Landstingens/regionernas intäkter per slag 2014–2018
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2014–2019 Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens/regionernas skattefinansierade verksamhet 2014–2019
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2014–2021
  Utveckling av landstingens/regionernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2014–2021

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!