Publicerad: 28 maj 2020

Sektorn i siffror

Sammanställning av kommunernas och landstingens/regionernas samlade kostnader och intäkter.

Diagram över kostnader, intäkter och befolkning

Diagrammen visar sammantaget vilka kostnader kommuner och regioner fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Diagrammen kommer att uppdateras med uppgifter för år 2019 under juni 2020.

Kommunernas kostnader och intäkter 2018

Regionernas kostnader och intäkter 2018

Befolkningens utveckling 1980–2040

Presentationer av samtliga diagram för 2018 (PPT, nytt fönster)

Tabeller med resultat, kostnader och statsbidrag

Tabellerna innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och regioners resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller för sektorn i siffror, maj 2020 (Excel 2010, nytt fönster)

I tabellverket finns på sju flikar följande tabeller:

 1. Medelskattesats, volymutveckling samt antal sysselsatta i kommuner o regioner 2018–2021
 2. Sammantagen resultaträkning 2018–2021
  Kommunernas resultaträkning 2018–2021
  Landstingens resultaträkning 2018–2021
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens kostnader per slag 2013–2018
  Fördelning av kommunernas och landstingens intäkter per slag 2013–2018
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2013–2018
  Kommunernas kostnader per slag 2013–2018
  Kommunernas intäkter per slag 2013–2018
 5. Landstingens kostnader per verksamhet 2013–2018
  Landstingens kostnader per slag 2013–2018
  Landstingens intäkter per slag 2013–2018
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2013–2018 Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens skattefinansierade verksamhet 2013–2018
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2010–2020
  Utveckling av landstingens generella statsbidrag, ”påsen”, 2010–2020

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Peter Sjöquist
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!