Publicerad: 18 augusti 2020

Pensionsbestämmelser för anställda och förtroendevalda

Anställdas pensioner regleras genom avtal på arbetsmarknaden. Förtroendevaldas pensioner beslutar var kommun respektive region själv om. SKR har rekommendationer på området.

Utformningen av de anställdas pensionsvillkor bestäms genom avtal mellan parterna på den kommunala arbetsmarknaden:

Pensioner enligt kollektivavtal

Även förtroendevalda kan ha rätt till pension. Dessa bestämmelser är upp till varje kommun och region att besluta om, men de flesta brukar följa SKR:s rekommendationer: Bestämmelserna finns här:

Pensionsavtal förtroendevalda

I en bilaga till RIPS 17 finns riktlinjer för hur pensionsskulden för förtroendevalda ska beräknas:

RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!