Publicerad: 13 december 2019

Pensionskostnader

Kommuner och regioner har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. Det finns också en stor pensionsskuld för pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats.

Regelverk för kommunala pensioner

Att beräkna pensionskostnader och pensionsskulder är komplicerat och påverkas av olika regelverk.

I PM:et ”De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt” finns en översiktlig beskrivning av de olika reglerna samt hur kostnaderna kan utvecklas på längre sikt.
De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt

I enkätundersökningen ”Kommuners och landstings pensionsskuld 2015” finns en beskrivning av hur kommuner och regioner hanterar sina pensionskostnader och pensionsskulder.
Kommuners och landstings pensionsskuld 2015 (Webbutik)

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!