Publicerad: 28 november 2019

Förebygg våldsbejakande extremism

SKR arbetar för att medlemmarna ska få tillgång till goda exempel på lokala och regionala insatser som förebygger våldsbejakande extremism.

Illustration människor som sitter och samtalar.

Sveriges Kommuner och Regioner ska verka för att öka kunskapen hos medlemmarna om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

SKR:s uppdrag

Vi ska belysa de olika lokala och regionala behov som finns, beroende på vilken typ av våldsbejakande extremism som det lokala samhället möter. Förutom detta behöver insatser inom skola, fritid och socialtjänst ske både vad gäller utbildning och utvecklingsinsatser.

Samarbete inom dessa områden sker mellan avdelningarna på SKR.

Arbete under kongressperioden 2016-2019: Ansvar för välfärd, inrikningsmål fem

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!