Publicerad: 26 augusti 2020

Uppförandekod offentligt ägda företag, Näringslivskod

Institutet Mot Mutor, IMM, har fastställt en uppförandekod som ska vägleda företag om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet. Näringslivskoden omfattar också offentligt ägda företag och har uppdaterats 2020.

Kod mot korruption i näringslivet inklusive offentligt ägda bolag

Koden är ett komplement till lagstiftningen och skapades inom ramen för arbetet med den nya mutbrottslagstiftningen och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Den omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.

Koden ställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder i kommuner. Den kan också användas av myndigheter och andra aktörer. Den reviderade koden gäller från den 14 augusti 2020.

Frågor och svar om kod mot korruption i näringslivet och offentligt ägda bolag

På samma webbsida som du finner den uppdaterade koden finns det också ett dokument med svar på de vanligaste frågorna om koden. Dokumentet är uppdelat i fyra avsnitt:

  • Bakgrund (s.2)
  • Innehållsmässiga förändringar (s. 2)
  • Arbetsprocessen (s. 4)
  • Praktiska frågor (s. 6)

Kod mot korruption i näringslivet samt svar på de vanligaste frågorna

Upplysningar

Kontakta Natali Engstam Phalén, generalsekreterare, IMM.

Institutet Mot Mutor, IMM

SKR är en av huvudmännen i IMM.

Styrning av kommunala företag (bolag)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!