Publicerad 23 maj 2024

Kod mot korruption i näringslivet inklusive offentligt ägda bolag

Institutet Mot Mutor, IMM, har fastställt en uppförandekod som ska vägleda företag om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet. Koden som också kallas Näringslivskoden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, samt omfattar alla typer av förmåner.

Koden har uppdaterats 2020 och är ett komplement till lagstiftningen och skapades inom ramen för arbetet med den nya mutbrottslagstiftningen och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Den omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.

Koden ställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder i kommuner. Den kan också användas av myndigheter och andra aktörer.

Kod mot korruption i näringslivet, Institutet mot mutor

Upplysningar om koden

Kontakta Parul Sharma, tf. generalsekreterare, IMM.

Institutet Mot Mutor, IMM

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.