Publicerad: 24 juni 2020

Intern kontroll

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Illustration: två personer som står och jobbar vid en dator.

SKR förmedlar sin syn på intern kontroll

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. Hur kan den interna kontrollen byggas och fungera?

Fyra byggstenar är väsentliga:

  1. En robust organisation
  2. Riskanalyser som riktar arbetet
  3. Planerade åtgärder och kontroller
  4. Uppföljning

Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling

Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner – särskilt de som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen.

SKR vill med denna skrift förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner.

Intern kontroll - för förtroende, trygghet och utveckling, webbutik

Presentation om intern kontroll (PPT, nytt fönster)

På den säkra sidan

En skrift om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner. Med den här skriftens exempel, fördjupningar och reflektioner försöker vi belysa vad intern kontroll är och hur du som förtroendevald kan arbeta för att utveckla den.

På den säkra sidan, webbutik

Egenvärdering

Gör en självskattning av om kommunen eller regionen har ett tillfredsställande system och rutiner för uppföljning och kontroll.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!