Publicerad 16 maj 2024

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Kommuner och regioner kan med verktyget enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt om dessa används. Resultaten visas i diagram.

I kommunallagen finns krav på att verksamhet bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Det gäller oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av externa utförare.

Med hjälp av verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll kan kommuner och regioner själva enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt att dessa tillämpas.

Verktyget innehåller fem områden som utgår från kommunallagens krav.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Informationsansvarig

  • Lisa Lindell
    Handläggare
  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.