Publicerad 12 april 2024

Välfärdsbrottslighet är demokratihotande

Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks. SKR arbetar för att sprida information till kommuner och regioner inom flera sakområden.

Välfärdsbrottslighet påverkar vårt demokratiska system på flera sätt. Dels försvinner offentliga resurser till personer och verksamheter som inte har rätt till dessa medel, vilket i stor omfattning stärker den kriminella ekonomin samt används för brottsliga ändamål. Dels utsätts tjänstepersoner och förtroendevalda för otillåten påverkan som kan leda till en tystnadskultur, vilket till exempel kan innebära att det finns en rädsla för att utföra vissa uppdrag eller att den som är utsatt väljer att avsluta sin tjänst eller sitt uppdrag.

Välfärdsbrottslighet påverkar medborgarnas tillit till välfärdssystemet och vårt demokratiska system, och behöver motverkas med ökad kraft. Flera undersökningar visar att denna typ av brottslighet ökar i omfattning och drabbar såväl kommuner och regioner som statliga myndigheter. Dagens utveckling, när välfärdsbrottsligheten alltmer övergår till en strukturerad, organiserad och i förlängningen systemhotande brottslighet, är ett samhällsproblem.

Hemställan välfärdsbrottslighet

Hemställan om åtgärder för att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvård

Välfärdsbrottslighet innebär utmaningar för vårt demokratiska system. För att komma åt välfärdsbrottsligheten inom regionernas verksamhetsområden krävs samverkan mellan statliga myndigheter och regionerna. Utöver samverkan behövs också en politisk mobilisering och SKR önskar därför att regeringen tar ett samlat ansvar.

Vad är välfärdsbrottslighet?

Filmen är 4 minuter och 38 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.