Publicerad: 24 november 2020

Medborgardialog och delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Lego med små bitar och gubbar som sitter på en grå byggplatta.

Metoden Lego Serious Play hjälper Järfälla kommun att fördjupa sin medborgardialog. Metoden har använts tillsammans med ungdomar, vuxna, tjänstepersoner och politiker.

Illustration människor.

Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

Publikationer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!