Publicerad: 25 maj 2020

Driftformer och valfrihet

Att kommuner och regioner själva får besluta om, organisera och styra de verksamheter som de ansvarar för och finansierar är grundläggande. Det kan exempelvis handla om att driva verksamheten i egen regi, i valfrihetssystem, i samverkan eller som kommunalt företag.

En sjuksköterska, ett barn och en läkare.

Aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i regioner till och med april 2019.

En man och en kvinna.

Aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i kommuner till och med oktober 2019.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!