Publicerad 24 oktober 2022

Ersättningsmodeller i specialiserad vård

I rapporten presenteras vilka ersättningsprinciper som tillämpades under 2021 inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Redovisningen sker enligt två perspektiv, dels per verksamhetsområde enligt VI2000, dels per drift- eller anslutningsform.

Utvecklingstrender analyseras och kommenteras. Inom regionernas specialiserade vård som utförs i egen regi finns en trend och återgång till mer anslagsfinansiering, eventuellt inspirerad av tillitsbaserad styrning. Ersättning till privata utförare anslutna till ett vårdvalssystem eller upphandlade är mer specificerad med inslag av en del nya ersättningsprinciper.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.