Publicerad 4 december 2023

Digital kommunikation i socialtjänsten

Digitala möten har blivit en del i socialtjänstens arbetssätt, det kan gälla vid kontakter med invånare, brukare och samverkansparter. Samtidigt behöver socialtjänsten säkerställa att det digitala mötet sker på ett säkert sätt.

För digitala möten gäller samma regler som för fysiska, det vill säga att känsliga uppgifter behöver skyddas så att obehöriga inte kommer åt dem. Det innebär att socialtjänsten måste göra en riskbedömning innan en digital tjänst kan användas.

Stödmaterial för kommuner

SKR har tagit fram ett stödmaterial om juridiska aspekter och informationssäkerhet kring digitala tjänster. Vid bedömningen om en tjänst kan användas behöver kommunen ta hänsyn till typ av möte, vilken information som hanteras och säkerhetskraven för tjänsten. Analys och beslut bör dokumenteras.

Stödmaterial för digitala möten_uppdaterad 6 april 2021 (PDF) Pdf, 145 kB.

Stark autentisering krävs vid känsliga uppgifter

För att hantera känsliga personuppgifter över öppet nät måste den digitala tjänsten ha stark autentisering, vilket innebär inloggning med e-tjänstekort, bank-id eller motsvarande. Kommersiella tjänster som Skype, Teams och Facetime kan ha krypterad överföring, men saknar ofta stark autentisering.

Det kan gå bra att använda dessa tjänster för möten som inte behandlar känslig information, men det måste alltid göras en bedömning om vilken typ av information som hanteras.

Säkra nationella lösningar

Det finns rätt få nationella digitala lösningar för socialtjänsten, men SKR-koncernen har två mötestjänster där informationen skyddas med stark kryptering och autentisering:

Digitalt möte via Inera

Tjänsten ”Digitalt möte” kan användas för möten med invånare och samverkansparter samt vid nämndsammanträden. Kommuner och regioner kan beställa tjänsten via Inera.

Digitalt möte, Inera

Webbplats om stöd för digitala arbetssätt

Forskningsinstitutet RISE har tagit fram en webbplats som samlar kunskap och inspiration om digitala verktyg i kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

digitalvardochomsorg.se

Informationsansvarig

  • Marta Gandra
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.