Publicerad: 15 maj 2020

Digitala möten och välfärdsteknik i socialtjänsten med anledning av covid-19

När många behöver stanna hemma för att minska smittspridning kan digitala möten och välfärdsteknik underlätta socialtjänstens kontakter med brukare, klienter och externa aktörer. Vilka tjänster som kan användas behöver bedömas från fall till fall.

Många kommuner har tillgång till Skype, Teams, Facetime och liknande tjänster för digitala möten. Vissa av dessa tjänster kan ha krypterad överföring, men saknar ofta den starka autentisering som krävs vid hantering av känsliga personuppgifter.

SKR kan därför inte ge generella råd till kommuner att använda tjänster som Skype och Facetime, utan kommunerna behöver själva göra en bedömning från fall till fall.

Känsliga personuppgifter kräver stark autentisering

Om kommunen använder digitala lösningar där medarbetare eller enskilda kan nå känsliga personuppgifter över öppet nät, ska åtkomsten föregås av stark autentisering, vilket innebär inloggning med e-tjänstekort, bank-id eller motsvarande. Detta regleras bland annat i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen, säkerhet för personuppgifter

Hemställan om att underlätta digitala möten

SKR har skickat in en hemställan till regeringen om att underlätta för socialtjänsten att ge stöd och service via digitala möten. SKR för även en dialog med Datainspektionen om möjligheten att erbjuda digitala möten trots att säkra lösningar saknas.

SKR:s hemställan till regeringen om behov av regeländringar för socialtjänsten med anledningen av det nya coronaviruset (PDF, nytt fönster)

SKR:s råd till kommuner vid digitala möten

  • Gör alltid en bedömning om mötet ska genomföras fysiskt eller digitalt. Bedömningen ska göras utifrån mötes innehåll, deltagare och individens behov. Skyddsbedömningar gällande barn ska till exempel inte ske digitalt.
  • Tänk över hur den enskilde ska identifiera sig (till exempel genom att visa upp sin legitimation i bild vid nybesök).
  • Ta hänsyn till integritet, sekretess och säkerhetsfrågor.
  • Se till att medarbetare som arbetar hemifrån ansluter sig till kommunens VPN, och att de säkerställer att miljön de sitter i tar hänsyn till integritet och sekretess.
  • Dela aldrig dokument med känsliga personuppgifter via appar eller i chattfunktioner, varken med den enskilde eller andra aktörer.

Socialstyrelsen har också tagit fram några frågor och svar om digitala verktyg och utredningssamtal på distans.

Socialstyrelsens frågor och svar för socialtjänsten angående covid-19

Ny webbplats om digital omsorg

Forskningsinstitutet RISE har tagit fram en ny webbplats som samlar kunskap och inspiration om digitala verktyg i kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Webbplatsen ska stötta kommuner i digitala arbetssätt under coronapandemin och drivs i samverkan med SKR, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Föreningen Sveriges socialchefer och en rad andra aktörer.

Ny webbplats stöttar kommuner, Rise

digitalvardochomsorg.se

Användning av välfärdsteknik

Välfärdsteknik kan minimera fysiska besök och underlätta för medarbetare att hålla kontakten med enskilda. SKR uppmuntrar kommuner som har teknik och organisation på plats att om möjligt utöka användningen välfärdsteknik.

Stöd att införa AI-lösningar

Vinnova ger just nu offentlig sektor möjlighet att få AI-projekt bedömda av experter. Syftet är att underlätta införandet av nya lösningar och avlasta offentliga organisationer under coronakrisen. Satsningen görs med stöd av AI Innovation of Sweden och SKR.

Stöd för AI-lösningar

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!