Publicerad: 10 februari 2021

Digitala möten i socialtjänsten

Under coronapandemin kan digitala möten minska smittrisken och underlätta socialtjänstens kontakter med invånare, brukare och samverkansparter. Samtidigt behöver socialtjänsten säkerställa att det digitala mötet sker på ett säkert sätt.

För digitala möten gäller samma regler som för fysiska, det vill säga att känsliga uppgifter behöver skyddas så att obehöriga inte kommer åt dem. Det innebär att socialtjänsten måste göra en riskbedömning innan en digital tjänst kan användas.

Stödmaterial för kommuner

SKR har tagit fram ett stödmaterial om juridiska aspekter och informationssäkerhet kring digitala tjänster. Vid bedömningen om en tjänst kan användas behöver kommunen ta hänsyn till typ av möte, vilken information som hanteras och säkerhetskraven för tjänsten. Analys och beslut bör dokumenteras. Om kommunen väljer en tjänst med lägre säkerhetsnivå bör det beslutet tas på kommunlednings- eller förvaltningsnivå.

Stödmaterial för digitala möten (PDF, öppnas i nytt fönster)

Stark autentisering krävs vid känsliga uppgifter

För att hantera känsliga personuppgifter över öppet nät måste den digitala tjänsten ha stark autentisering, vilket innebär inloggning med e-tjänstekort, bank-id eller motsvarande. Kommersiella tjänster som Skype, Teams och Facetime kan ha krypterad överföring, men saknar ofta stark autentisering.

Det kan gå bra att använda dessa tjänster för möten som inte behandlar känslig information, men det måste alltid göras en bedömning om vilken typ av information som hanteras.

Att tänka på om du använder en tjänst utan stark autentisering

  • Gör inte möten offentliga, använd gärna lösenord till mötet eller låt användaren vänta ”utanför” för att bli insläppt.
  • Dela aldrig dokument med känsliga information via appar eller i chattfunktioner, varken med den enskilde eller andra aktörer.
  • Se till att medarbetare som arbetar hemifrån ansluter sig till kommunens VPN, och att de säkerställer att miljön de sitter i tar hänsyn till integritet och sekretess.
  • Tänk över hur den enskilde ska identifiera sig (till exempel genom att visa upp sin legitimation i bild vid nybesök).

Säkra nationella lösningar

Idag finns få nationella digitala lösningar för socialtjänsten, men SKR-koncernen arbetar med två mötestjänster där informationen skyddas med stark kryptering och autentisering:

Digitalt möte via Inera

Tjänsten ”Digitalt möte” kan användas för möten med invånare och samverkansparter samt vid nämndsammanträden. Kommuner och regioner kan beställa tjänsten via Inera.

Digitalt möte, Inera

Säkra videomöten via FamiljehemSverige

Kommuner som är anslutna till FamiljehemSverige har möjlighet att använda tjänsten ”Säkra videomöten”. Tjänsten kan användas vid exempelvis rekrytering av och kommunikation med familjehem.

Säkra videomöten, FamiljehemSverige

SKR har begärt regellättnader med anledning av covid-19

SKR har hemställt till regeringen om att socialtjänsten tillfälligt, under pandemin, ska få ge stöd och service via digitala möten, trots att säkra lösningar saknas. Socialdepartementet har hänvisat till Datainspektionen som menar att de inte kan rekommendera något viss digital lösning och att ansvaret att säkerställa att känsliga uppgifter hanteras säkert ligger på kommunernas personuppgiftsansvarig.

SKR:s hemställan om regellättnader för socialtjänsten

Datainspektionens coronainformation och svar till SKR

Ny webbplats om stöd för digitala arbetssätt

Forskningsinstitutet RISE har tagit fram en ny webbplats som samlar kunskap och inspiration om digitala verktyg i kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Webbplatsen ska stötta kommuner i digitala arbetssätt under coronapandemin och drivs i samverkan med SKR, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Föreningen Sveriges socialchefer och en rad andra aktörer.

digitalvardochomsorg.se

Vissa möten bör genomföras fysiskt

Ibland är fysiska möten nödvändiga inom socialtjänstens område. Det kan till exempel handla om barn eller vuxna som utsätts för våld hemma. Bedömningen om vilka möten som ska genomföras fysiskt eller digitalt behöver utgå ifrån mötets innehåll, deltagare och individens behov och situation. Skyddsbedömningar gällande barn ska till exempel inte ske digitalt. SKR har tagit fram stöd för hur verksamheten kan minska risken för smitta vid fysiska möten.

Fysiska möten i socialtjänsten

Informationsansvarig

  • Karin Bengtsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!