Publicerad: 10 augusti 2020

Medverkan i lönepolitiska samtal

För att stimulera till ett ökat engagemang i lönepolitiska frågor hos arbetsgivaren kan vi från SKR delta i lönepolitiska samtal med arbetsgivarens ledning.

Lönepolitiska samtal kan till exempel inspirera till ett ökat engagemang inför ett strategiskt lönepolitiskt arbete som arbetsgivaren avser att genomföra.

Exempel på innehåll

 • Lönebildning ur tre perspektiv – nationellt, centralt, lokalt
 • SKR:s mål med lönebildningen
 • Avtalskonstruktionerna
 • Lönestruktur och lönespridning
 • Lokal lönebildning
  • Avtalens mål och inriktning
  • Arbetsgivarens roll och ansvar
  • Framgångsfaktorer
  • Löneprocessen – koppling till mål- och budgetprocess

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lena Schaller
  Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!