​Arbetsgivarfrågor internationellt

SKR bevakar medlemmarnas arbetsgivarintressen internationellt både som enskilt förbund och genom medlemskap i flera organisationer.

På så sätt får SKR viktig information på ett tidigt stadium, vilket ger goda möjligheter att reagera och agera i frågor som är viktiga för förbundet och våra medlemmar. Därigenom vill SKR stärka arbetsmarknadsparternas roll och lyfta fram kommuner och regioner inom EU och internationellt.

Organisationer SKR samarbetar med

SKR har kontakter och samarbete med:

  • regeringskansliet, bland annat inför EU:s ministermöten som rör arbetsmarknadsfrågor
  • svenska arbetsmarknadsparter, inom både privat och offentlig sektor
  • nordiska arbetsgivarorganisationer för stat, kommuner, regioner
  • svenska ILO-kommittén.

Genom SKR:s medlemskap i europeiska arbetsgivarorganisationer tar vi aktiv del i vad som händer på EU-nivå. Det ger oss möjlighet att påverka utvecklingen och utformningen av arbetsmarknadsfrågor och arbetsrätt inom EU.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Grenfors
    Expert
  • Malin Looberger
    Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!